Alle opbrengsten van het boek gaan naar stichting Voor Elkaar Met Elkaar (VEME):

Wat als je de meest dierbare persoon in je leven moet overdragen aan de zorg van anderen? Wat als die zorg in de toekomst niet minder maar alleen maar meer zal worden en de afhankelijkheid groter? Dan kijk je naar bestaande voorzieningen en instellingen. Natuurlijk. Maar wat als je voor jouw kind een andere mogelijkheid zoekt, kleinschaliger, persoonlijker? Dan moet je als ouder misschien nieuwe wegen inslaan. Wegen waar je aanvankelijk dacht ze nooit te bewandelen, maar die je opgaat als je weet dat die zullen leiden naar datgene wat je wilt voor je gehandicapte kind. Dan richt je samen met andere ouders een stichting op en ontwikkel je een kleinschalig woon- en zorginitiatief voor meervoudig gehandicapte kinderen: Stichting Voor elkaar Met elkaar.


‘Voor elkaar Met elkaar’ (VEME) is niet zomaar gekozen als naam van onze stichting. Wij zijn een groep ouders die de handen ineen hebben geslagen en ernaar streven om onze kinderen met een verstandelijke en eventueel andere beperking een veilig en levensloopbestendig thuis te bieden. Dit willen wij realiseren door samen te werken met de gemeente, woningbouwcorporatie, zorgaanbieder, maar vooral met de ouders, broers/ zussen én andere betrokkenen bij de bewoners. Met elkaar gaan wij een prachtig wooninitiatief realiseren, voor onze kinderen. Een zorg/ woonproject in het Westland.


We verwelkomen iedereen die met ons mee wil gaan op deze boeiende reis op weg naar een prachtige woning voor onze kinderen.